Hướng dẫn / Tài khoản nhân viên

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mỗi nhân viên được cấp 1 tài khoản riêng biệt. Không ai có thể chỉnh sửa dữ liệu của người khác.

2. Giới thiệu

Tài khoản nhân viên là tính năng dùng để nhân viên Văn phòng công chứng sử dụng. Có tác dụng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân như:

  • Họ tên nhân viên
  • Số điện thoại
  • Mật khẩu truy cập tài khoản phần mềmềm.
  • Thay đổi Avata
  • Thay đổi chữ ký.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

Tổng đài hỗ trợ 24/24

094.584.3205