Danh sách nhân viên

Mô tả

Quản lý nhân viên là tính năng quan trọng dùng để thêm mới / chỉnh sửa thông tin nhân viên, thông tin phân quyền theo từng nhân viên riêng biệt.

Các tính năng trong “Danh sách nhân viên”

 1. Tạo mới nhân viên.
 2. Chỉnh sửa thông tin nhân viên.
 3. Đổi mật khẩu nhân viên.
 4. Cấu hình chỉ tiêu nhân viên.
 5. Phân quyền theo từng nhân viên.
 6. Kích hoạt / chặn tài khoản nhân viên.

Vị trí tính năng

Trên mục Menu, chọn “Cấu hình hệ thống” – “Danh sách nhân viên“

Thêm nhân viên mới

Trong mục thêm nhân viên mới bao gồm 3 tab cơ bản sau:

 1. Thông tin: Gồm những thông tin cơ bản của nhân viên như Họ tên, Số điện thoại liên hệ, mật khẩu, chỉ tiêu doanh số, ngày vào làm, v.v…
 2. Phòng Ban: Gán nhân viên vào 1 trong các loại phòng ban. Thông thường sẽ có 07 loại phòng ban cơ bản. Nhưng tùy vào chính sách hoạt động của Văn Phòng mà có ít hoặc nhiều phòng ban hơn.
 3. Phân quyền: Phân thêm những quyền ngoài quyền mặc định theo từng phòng ban.

Chỉnh sửa thông tin nhân viên

Tài khoản được phân quyền có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của từng nhân viên trong văn phòng. Bao gồm các tính năng sau:

 1. Cấp lại mật khẩu đăng nhập phần mềm cho nhân viên.
 2. Chỉnh sửa thông tin cá nhân của nhân viên.
 3. Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản nhân viên.
 4. Phân bổ lại quyền sử dụng phần mềm.
 5. Thay đổi thuộc tính phòng ban của nhân viên.

Hỏi & Đáp

Nhân viên quên mật khẩu, có thể nhờ Quản Trị Viên (người nắm quyền Administrator) hỗ trợ đổi sang mật khẩu mới cho bạn.

Quản trị viên chỉ có thể đổi sang mật khẩu mới, hoàn toàn không thể biết mật khẩu cũ là gì.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tài khoản không thể đăng nhập. Ví dụ như:

 • Nhập sai thông tin đăng nhập (email, mật khẩu).
 • Chữ hoa, thường bị sai (chú ý nút Caps Lock trên bàn phím).
 • Tài khoản bị khóa vì đăng nhập sai nhiều lần.
 • Tài khoản bị khóa vì Quản Trị Viên khóa.

Trong trường hợp tài khoản bị khóa vì nhập sai nhiều lần, Nhân viên vui lòng liên hệ Quản Trị Viên để được hỗ trợ mở khóa. Hoặc chờ hết thời gian khóa thì đăng nhập lại.

Leave a Comment

On this page