Công Văn Ngăn Chặn

Mô tả

Công văn ngăn chặn là tính năng ghi nhận / cảnh bảo đến nhân viên làm hồ sơ về những thông tin ngăn chặn. Giúp tránh sai sót trong quá trình soạn thảo hợp đồng giao dịch.

Công văn ngăn chặn sẽ do chính quyền gửi đến Văn phòng công chứng. Và nhân viên của VP sẽ ghi nhận lại dữ liệu ngăn chặn vào phần mềm. Sau khi có được dữ liệu, mỗi khi Thư Ký Nghiệp Vụ soạn hồ sơ thì hệ thống sẽ tự động kiểm tra với dữ liệu ngăn chặn. Nếu có dữ liệu ngăn chặn sẽ cảnh báo Thư Ký Nghiệp Vụ / Công Chứng Viên. Từ đó sẽ đưa ra định hướng trong quá trình soạn thảo, tiếp nhận hồ sơ.

Vị trí: Thanh menu – “Văn bản” – “Công văn ngăn chặn“.

Mỗi công văn ngăn chặn có thể thêm nhiều file đính kèm.

Thêm công văn ngăn chặn mới

Tìm kiếm Công Văn Ngăn Chặn

Có thể tìm kiếm theo 3 cách sau

  • Họ tên người bị ngăn chặn (có dấu)
  • Họ tên người bị ngăn chặn (không dấu)
  • Số chứng minh nhân dân / Căn cước công dân người bị ngăn chặn

Bỏ ngăn chặn tài sản

Trong quá trình hoạt động, nếu tài sản đã được gỡ bỏ ngăn chặn thì phải cập nhật vào phần mềm để Thư Ký Nghiệp Vụ biết.

Leave a Comment

On this page