Phiếu yêu cầu công chứng

Mô tả

Tính năng “Phiếu yêu cầu công chứng” hỗ trợ Thư Ký Nghiệp Vụ soạn thảo nhanh thông tin khách hàng trong Phiếu để in ra cho khách hàng ký, bỗ sung vào hồ sơ công chứng.

Thư ký nghiệp vụ chỉ cần nhập một lần thông tin khách hàng. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận và in ra phiếu yêu cầu công chứng. giúp tiết kiệm thời gian & thao tác của Thư ký.

Sử dụng tính năng

Trong giao diện tạo hồ sơ mới, Chỗ Bên A sau khi nhập thông tin khách hàng, sẽ có 1 nút nhỏ kích hoạt “phiếu yêu cầu công chứng”. Thư ký nghiệp vụ sẽ tải file word do hệ thống tự sinh ra và đã chèn hết thông tin khách hàng.

Chú ý: Tính năng chỉ kích hoạt ở Bên A. Các Bên B, Bên C sẽ không hiển thị.

Kích hoạt tính năng

Đây là tính năng tùy chọn, phải được kích hoạt mới có thể sử dụng được.

Điều chỉnh mẫu "Phiếu yêu cầu công chứng"

Đang cập nhật .....

Leave a Comment

On this page