Cập nhật ver 4.5.1

Nội dung

Cập nhật thêm các tính năng trong Phần Mềm Công Chứng sau:

  1. Trong công thức tính phí - Tính theo giá trị TS hiện hữu. Thêm 1 cột Thù lao % . Ví dụ: THÙ LAO là 10% PHÍ nhưng THẤP NHẤT LÀ 150K.
  2. Điều chỉnh dung lượng upload lên Server giới hạn ở 80Mb. Thuận tiện cho việc upload những file lớn, file scan toàn bồ sơ.
  3. Phần tổ chức - người đại diện là tổ chức - phần Người đại diện tổ chức thêm trường dữ liệu về Mã số chi nhánh ; CMND, CCCD, passport.
  4. Do nhiều tổ chức ko có nhập mã số doanh nghiệp nên thêm tính năng tìm thông qua tên tổ chức.
  5. Thêm tính năng phân quyền cho Kế toán chủ động xóa hồ sơ.
  6. Sửa nút bấm button Clear nhưng khi refect lại trang web vẫn hiển thị.
  7. Chỉnh sửa giao diện phần mềm cho phù hợp với thao tác người dùng.

Leave a Comment

On this page