Cập nhật ver 4.5.5

Nội dung cập nhật

Ở phiên bản này sẽ bao gồm cập nhật 1 tính năng mới

  1. Tạo nhanh hồ sơ Sao Y: Áp dụng khi nhân viên soạn hồ sơ công chứng. Để giảm thiểu thao tác nhấp chuột, hệ thống tạo sẵn giao diện hồ sơ Sao Y. Thư ký nghiệp vụ chỉ cần chọn số bản, số trang là xong. Giảm thiểu thao tác người dùng.
  2. Sao Chép công thức tính phí: Hỗ trợ tạo nhanh công thức tính phí từ những bộ hồ sơ cũ. Giúp đẩy nhanh quá trình tạo mới hồ sơ
  3. Fix lỗi chèn Tag văn bản: Fix lỗi chèn tag văn bản không hiển thị ở phiên bản 4.5.4

Video hướng dẫn "Tạo nhanh hồ sơ Sao Y"

Play Video

Video hướng dẫn "Sao Chép Công Thức Tính Phí"

Play Video

Leave a Comment

On this page