Quản lý chi phí Văn Phòng

Mô tả

Tính năng quản lý Chi Phí Văn Phòng là tính năng dùng để quản lý vât tư trong văn phòng như máy tính, máy in, các trang bị khác trong văn phòng. Giúp cho Ban Quản Trị và nhân viên kiểm soát được thời hạn sử dụng máy móc, chi phí và số lượng đầu tư.

Vị trí tính năng

Mục menu – “Văn bản” – “Quản lý chi phí văn phòng“.

Cách tính năng gồm có

 • Hiển thị danh sách thiết bị trong Văn Phòng.
 • Thêm / xóa / sửa thiết bị.
 • Tìm kiếm nhanh thiết bị theo tên, từ khóa, ngày tháng,v.v…
 • Xuất báo cáo dữ liệu theo ngày tháng đã chọn.

Thêm thiết bị mới

Giao diện thêm mới Thiết bị Văn Phòng. Gồm các trường dữ liệu:

 • Tên thiết bị
 • Nơi mua thiết bị
 • Ghi Chú
 • Số tiền mua
 • Ngày mua

Điều chỉnh nội dung trong Thiết Bị Văn Phòng

Tìm kiếm thông tin thiết bị

Tìm kiếm thiết bị theo 2 trường hợp

 • Theo ngày tháng: chọn ngày tháng bắt đầu – Ngày tháng kết thúc.
 • Theo từ khóa / tên thiết bị

Xuất dữ liệu ra Excel

Thao tác xuất dữ liệu ra Excel gồm 2 bước.

 • Bước 1: Chọn ngày tháng dữ liệu cần xuất
 • Bước 2: Nhấn nút xuất dữ liệu.

Leave a Comment

On this page