Mẫu Dấu, Mẫu Chữ Ký

Mô tả

Tính năng quản lý Mẫu dấu, mẫu chữ ký dùng để Thư Ký Nghiệp Vụ, Công Chứng Viên lưu giữ thông tin đối tác như chữ ký, con dấu. Sau này sẽ đem ra so sánh với các văn bản cần đối chiếu. Tránh sai sót trong việc công chứng các hợp đồng.

Cách tính năng gồm có

 1. Hiển thị danh sách mẫu dấu, mẫu chữ ký.
 2. Thêm / xóa / sửa mẫu dấu, mẫu chữ ký.
 3. Tìm kiếm nhanh nội dung theo tên, từ khóa, ngày tháng,v.v…
 4. Xuất báo cáo dữ liệu theo ngày tháng đã chọn.

Thêm Mẫu Dấu / Mẫu Chữ Ký mới

Giao diện thêm mới Mẫu dấu, Mẫu chữ ký. Gồm các trường dữ liệu:

 • Giới tính
 • Họ tên
 • Chứng Minh Nhân Dân
 • Ngày sinh
 • Chức vụ
 • Chú thích
 • Thông tin đơn vị
 • File mẫu dấu
 • File công văn

Điều chỉnh nội dung trong Mẫu Dấu / Mẫu Chữ Ký

Tìm kiếm thông tin trong Mẫu Dấu / Mẫu Chữ Ký

Tìm kiếm thiết bị theo 2 trường hợp

 • Theo thông tin khách hàng: Họ tên (có dấu và không dấu) – số chứng minh nhân dân.
 • Theo thông tin đơn vị gửi.

Xuất dữ liệu ra file Excel

Leave a Comment

On this page