Công Văn Đi Đến

Mô tả

Tính năng quản lý Công Văn Đi Đến dùng để Thư Ký Nghiệp Vụ, Công Chứng Viên lưu giữ thông tin công văn từ các ban ngành, sở tư pháp. Giúp cho việc quản lý, cập nhật thông tin các công văn trở nên đơn giản, dễ sử dụng và đồng bộ. Tránh sai sót trong việc công chứng các hợp đồng.

Hiển thị Văn bản hành chính gồm 3 trang cơ bản

 • Trang danh sách các văn bản hiện tại
 • Trang thêm văn bản mới.
 • Trang chỉnh sửa văn bản.

Các tính năng bao gồm:

 • Tìm kiếm nhanh Văn Bản Hành Chính
 • Xuất Excel dữ liệu văn bản.
 • Xem trước các thông tin về văn bản.
 • Xem online File Văn bản mà không cần phải tải về máy.
 • Tải file văn bản về máy tính.

Thêm Văn Bản mới

Giao diện thêm mới Văn Bản. Gồm các trường dữ liệu:

 • Tên Văn bản
 • Nội dung tóm tắt của Văn bản
 • Những ghi chú quan trọng về văn bản
 • File văn bản đính kèm (1 hoặc nhiều file)

Điều chỉnh nội dung Công Văn

Tìm kiếm thông tin Công Văn

Tìm kiếm thiết bị theo 2 trường hợp

 • Theo số công văn.
 • Theo tên công văn (có dấu và không dấu).
 • Theo thông tin đơn vị gửi.

Xem trực tiếp file Văn Bản

Trong giao diện danh sách Văn bản, click chuột vào chữ “Xem File” của văn bản muốn xem.

Hệ thống sẽ tự động kết nối tới Google Drive, hiển thị nội dung văn bản muốn xem.

Tải file về máy Và in file

Trong giao diện xem file Online. Bấm vào 2 nút góc trên cùng, bên phải để sử dụng tính năng Tải file về máy và tính năng in file ra giấy.

Xuất dữ liệu ra Excel

Leave a Comment

On this page