Cập nhật ver 4.5.6

Nội dung cập nhật

Ở phiên bản này sẽ bao gồm chỉnh sửa một số tính năng

1. Phiếu thu

Điều chỉnh giao diện Phiếu Thu theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC
Thông tin khách hàng: Thêm số hồ sơ để dễ nhân biết

2. Hiển thị giao diện tính phí dành cho Thư Ký và Kế Toán

Ở Thư ký nghiệp vụ: Hiển thị chi tiết số tiền của mỗi loại hồ sơ. Giúp thư ký dễ dàng quản lý và báo khách hàng. Có thể chỉnh sửa trong việc nhập sai dữ liệu

Ở Kế toán: Hiển thị số tiền chi tiết ở mỗi loại hồ sơ. Ngoài ra có thể chỉnh sửa hoặc xóa đi.

3. Xuất dữ liệu hồ sơ

Giao diện xuất dữ liệu hồ sơ có 2 tab gồm "Xuất dữ liệu hệ thống" và "Xuất dữ liệu Sao Y"

Xuất dữ liệu hệ thống

Cập nhật thêm các tính năng như "Chọn loại hồ sơ xuất", "chọn thời gian xuất dữ liệu theo ngày hiện tại, ngày hôm qua, trong tuần, trong tháng, v.v......

Xuất dữ liệu Sao Y

Hệ thống Xuất dữ liệu Sao Y giúp cho bộ phận Văn Thư Lưu Trữ dễ dàng xuất file theo định dạng quy định của nhà nước theo mẫu chung.

4. Điều chỉnh tính năng cũ

  1. Hệ thống tính phí được tối ưu lại, giúp thao tác tính phí nhanh & chuẩn hơn.
  2. Thêm tính năng tính phí Sao Y theo yầu Văn Phòng Công Chứng.
  3. Chỉnh sửa lại một số lỗi trong giao diện

Leave a Comment

On this page