Chính sách bảo mật thông tin

Phần mềm quản lý Văn Phòng Công Chứng i-Notary (gọi tắt là Phần mềm i-Notary) được phát triển bởi đội ngũ lập trình viên của công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ HZ (https://hz.com.vn).

i-Notary luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin này sẽ được bảo mật tối đa và đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

01

Mục đích & Phạm vi
Thu thập thông tin

Để đăng ký sử dụng các dịch vụ phần mềm của i-Notary, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên Văn Phòng Công Chứng, địa chỉ, mã số thuế, người liên hệ, số điện thoại, email và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp i-Notary xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp i-Notary có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của i-Notary.

Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu *, Quý khách hàng có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho i-Notary khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế Quý khách hàng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký mua các sản phẩm, dịch vụ của i-Notary.

02

Phạm vi
Sử dụng thông tin

i-Notary cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

i-Notary cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

Để đảm bảo tính bảo mật, i-Notary cam kết không thu thập bất kỳ dữ liệu nào trong phần mềm quản lý Văn phòng công chứng. Tất cả dữ liệu được văn phòng lưu trữ như hồ sơ công chứng, thông tin khách hàng, công văn, văn bản, v,v … sẽ được bảo mật tuyệt đối và có phân quyền sử dụng.

03

Thời gian
Lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để i-Notary cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của i-Notary.

04

Địa chỉ
Đơn vị thu thập thông tin

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ HZ