Đơn Vị Hỗ Trợ

Tình huống sử dụng tính năng "Đơn Vị Hỗ Trợ"

Thư ký nghiệp vụ đang làm hồ sơ cho khách hàng A. Tuy nhiên trong quá trình làm thì khách hàng A thiếu các hồ sơ về Giấy chứng nhận độc thân. Do đó thư ký nghiệp vụ yêu cầu khách hàng A lên Ủy ban nhân dân phường để lấy giấy xác nhận. ​Khách hàng A không nắm biết địa chỉ ủy ban nhân dân, cũng không rõ phải gặp ai để lấy giấy chứng nhận độc thân. Đây là lúc Thư ký nghiệp vụ sử dụng tính năng “Đơn vị hỗ trợ” để giúp khách hàng A đến nơi cấn đến, tìm chính xác người cần tìm.

Mô tả

Đơn vị hỗ trợ là danh sách địa chỉ, thông tin liên lạc các cơ sở, tổ chức, phòng ban. Giúp cho khách hàng đến để lấy những giấy tờ hoàn thiện thủ tục hồ sơ công chứng.

Ví dụ: Khách hàng cần đến Ủy Ban Nhân Dân Phường để lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Khi đó nhân viên sẽ in ra thông tin / địa chỉ của Ủy Ban Nhân Dân nơi khách hàng cần đến, gặp phòng hộ tịch để lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bổ sung vào hồ sơ bán nhà.

 

Các tính năng chính bao gồm:

  • Danh sách các Đơn vị hỗ trợ
  • Thêm mới / chỉnh sửa Đơn vị hỗ trợ
  • Xuất excel dữ liệu

Thêm Đơn vị hỗ trợ

Chỉnh sửa thông tin đơn vị hỗ trợ

Leave a Comment

On this page