Lưu trữ file khách hàng gửi làm hồ sơ

Mô tả

Trong quá trình soạn hồ sơ, khách hàng sẽ thường xuyên gửi các thông tin để soạn thảo hồ sơ như hình ảnh chứng minh nhân dân, sổ đất, giấy tờ liên quan, v.v.... Để giúp Thư ký tổng hợp và lưu trữ thông tin lại, Phần mềm công chứng có tính năng lưu trữ những giấy tờ của khách hàng để giúp trong quá trình soạn hợp đồng, kiểm tra sau này.

Vị trí tính năng

Ở giao diện soạn thảo hồ sơ, mục "File lưu trữ KH"

File Lưu

Chú ý, hệ thống chỉ lưu trữ file dạng hình ảnh (png jpeg), file pdf

Lợi ích

  1. Không giới hạn file khách hàng cung cấp. Lưu tất cả những dữ liệu khách hàng đưa.
  2. Lưu trữ, kiểm tra, đối chiếu dễ dàng
  3. Chia sẻ thông tin trong trường hợp Thư ký bận, không làm hồ sơ được mà phải chuyển qua cho thư ký khác làm.
  4. Dễ dàng tìm kiếm, lục lại thông tin trong trường hợp khách cần xem lại dữ liệu.
  5. Sao lưu vĩnh viễn theo hồ sơ trong suốt quá trình sử dụng phần mềm. Tránh tình trạng thất lạc, mất dữ liệu.

Leave a Comment

On this page