Cập nhật ver 4.5.3

01. Thiết kế lại giao diện website Phanmemcongchung.vn

Giao diện website được thiết kế lại với tông màu chủ đạo là Cam. Thể hiện những tính năng quan trọng của phần mềm ngay tại trang chủ. Phân bổ lại bố cục trang web & thiết kế lại tính năng Document (tài liệu hướng dẫn sử dụng)

02. Thiết kế lại các cột trong "Thống kê Đối Tác"

Thêm các cột dữ liệu “Tổng Hồ Sơ”, “Tổng Tiền”, “Trích % hoa hồng” để làm rõ nội dung

03. Tách Phí & thù lao trong các file excel để kế toán xử lý dữ liệu dễ hơn

04. Thêm phần tùy chọn điều chỉnh text trên word.

Tùy chọn giữa Chứng minh nhân dân & Căn cước công dân. Nếu nhân viên soạn hồ sơ chọn CMND thì trên word hiển thị CMND. Tương tự khi nhân viên chọn Căn cước công dân thì trên word sẽ hiển thị Căn cước công dân..

05. Thêm phần "Đối tác" trong soạn thảo hồ sơ

Nhân viên có thể tùy chọn những Đối tác đang có trong hệ thống. Tuy nhiên ko thể tạo mới Đối tác.

06. Thêm "Phí dịch vụ phát sinh "

Có nhiều trường hợp Hồ Sơ phải thêm một loại phí nhưng không có sẵn trong phần mềm. Cũng như số tiền loại phí này biến động theo từng hồ sơ, không cố định. Do đó hệ thống có thêm 1 loại phí mới là “Phí dịch vụ phát sinh” để làm rõ chi phí trong Hồ sơ.

07. Cập nhật giao diện "Danh sách nhân viên"

Danh sách nhân viên – thêm 1 tab là list những nhân viên đã nghỉ việc, ko còn active. Tách riêng ra những nhân viên đang làm việc.

08. Thêm tính năng 1 tổ chức có nhiều Người đại diện.

Một tổ chức có thể có nhiều người đại diện. Người đại diện có thể là “Cá nhân” hoặc “Công ty”.

09. Thêm tính năng điều chỉnh khoản cách dòng trong word

Leave a Comment

On this page