Cấu hình Người Giới Thiệu

Mô tả

Người Giới Thiệu là một tính năng khá thú vị, được sử dụng để chia tỷ lệ hoa hồng khi có khách để làm hồ sơ công chứng ở Văn Phòng. Về cấu hình, Người Giới Thiệu cấu hình cũng giống như Đối tác.

Vậy, Người Giới Thiệu thường được sử dụng vào lúc nào ?

Mô tả: Người Giới Thiệu là người thường xuyên giới thiệu khách đến văn phòng công chứng. Mỗi khách hàng tới sẽ được gán vào một Người Giới Thiệu. Nếu khách hàng làm hồ sơ, văn phòng sẽ trích 1 khoản % phí môi giới cho Người Giới Thiệu. Ở đây chúng ta có thể hiểu Người Giới Thiệu cũng là Cộng Tác Viên của văn phòng.

Vị trí tính năng

Trong mục menu – “Cấu hình hệ thống” – “Người Giới Thiệu”

Cấu hình Người Giới Thiệu

Leave a Comment

On this page