Phần mềm i-Notary

Phần mềm quản lý Văn Phòng Công Chứng i-Notary (gọi tắt là Phần mềm i-Notary) được phát triển bởi đội ngũ lập trình viên của công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ HZ (https://hz.com.vn).

Tất cả hoạt động mua phần mềm và dịch vụ đi kèm trên website https://www.phanmemcongchung.vn hoặc website https://phanmemcongchung.com  của Quý Khách Hàng và Bạn đọc đều phải tuân thủ theo những Chính sách và Điều khoản riêng của chúng tôi. Nội dung chi tiết như sau:

01

Chính sách
Hoàn trả sản phẩm

Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ HZ là đơn vị Sản xuất và Cung cấp “phần mềm có hiệu chỉnh” với tên gọi là Phần mêm quản lý Văn Phòng Công Chứng thông qua 2 trang web là “Phanmemcongchung.vn”“Phanmemcongchung.com”. Nên khi khách hàng có nhu cầu sử dụng Phần mềm i-Notary hoặc sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp, hai bên sẽ ký hợp đồng để thực hiện. Vậy nên việc hoàn trả giá trị hợp đồng sẽ phụ thuộc vào từng hợp đồng đã ký, không có hình thức hoàn trả tiền cụ thể, không có hình thức đổi hàng. 

02

Chính sách
Bảo hành sản phẩm

Nội dung bảo hành/bảo trì

Phần mềm i-Notary được bảo hành miễn phí trong suốt quá trình khách hàng thuê phần mềm hoặc sẽ được bảo hành miễn phí trong vòng 12 tháng nếu Khách hàng mua gói thanh toán 1 lần (thời gian này có thể thay đổi tùy vào điều khoản bảo hành ký riêng với từng đơn vị thuê). Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, i-Notary sẽ cung cấp các gói bảo trì phần mềm cho thời gian tiếp theo.

Trong thời gian bảo hành/bảo trì nếu có sự thay đổi theo chế độ, chính sách của Nhà nước, lỗi phần mềm phát sinh,… thì Phần mềm i-Notary sẽ cập nhật và sửa lỗi và khách hàng không phải chịu thêm bất kỳ một khoản phí nào.

Phương thức bảo hành / bảo trì:

Khi có thông báo của khách hàng về sự cố chương trình, i-Notary sẽ căn cứ vào tính chất, tầm quan trọng của thông báo để thực hiện khắc phục, giải quyết sự cố hoặc lỗi của chương trình bằng một trong các biện pháp sau:

03

Thời hạn ước tính
cho việc cung cấp dịch vụ

Thời hạn cung cấp dịch vụ (triển khai phần mềm) tùy theo hợp đồng đã ký, mức độ phức tạp nhu cầu của Văn Phòng và phạm vi triển khai của từng khách hàng cụ thể. Thông thường sẽ có 02 bước sau:

04

Phương thức &
Hình thức thanh toán

Phương thức và hình thức thanh toán được thực hiện theo hợp đồng ký giữa hai bên (Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ HZ và Quý khách hàng). Các lần thanh toán sẽ tùy thuộc vào việc đàm phán và tiến trình cung cấp, ứng dụng phần mềm của khách hàng.

Thông tin thanh toán theo hình thức chuyển khoản ngân hàng

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ HZ