Cập nhật ver 4.5.2

01. Điều chỉnh công thức tính phí hồ sơ

Điều chỉnh công thức tính Phí theo số bản x số trang. Thường áp dụng cho các bộ hồ sơ Sao Y.

02. Thêm tính năng Không cần chọn Công Chứng viên khi soạn hồ sơ

Sẽ có những trường hợp Thư ký soạn sẵn hồ sơ những chưa gửi cho Công Chứng Viên ký vì chưa biết sẽ gửi cho Công Chứng Viên nào. Do đó sẽ có thếm trường  —Chọn Sau — để giúp Thư ký chừa lại thông tin của Công Chứng Viên. Thư ký sẽ cập nhật CCV sau này

03. Sửa thẳng nội dung bộ mẫu trên Word Office

Sửa thẳng bộ mẫu trên Word sẽ giúp đồng bộ dữ liệu nhanh chóng và thao tác chỉnh sửa đơn giản hơn. Thay vì phải tải về máy, chỉnh sửa rồi upload lên lại. Thì giờ đây chỉ cần chỉnh sửa thẳng trên word. Hệ thống sẽ tự động lưu lại và đồng bộ trực tiếp với bộ mẫu cũ. Giúp các thư ký nghiệp vụ khác có bộ mẫu nhanh nhất.

04. Thêm tính năng "Đoạn văn bản" trong word.

Nội dung đang cập nhật ….

05. Tạo ảnh xem trước trong "File lưu trữ Khách hàng"

06. Điều chỉnh thông tin khách hàng

Trong quá trình làm việc, Sẽ có những lúc soạn hồ sơ nhưng không biết bất kỳ dữ liệu nào của khách hàng ngoại trừ họ tên. Do đó hệ thống update thêm tính năng tùy chọn. Thư ký muốn tạo thông tin khách hàng như thế nào cũng được. Sẽ không còn những ràng buộc gì hết.

07. Thêm tính năng "Chữ ký nhân viên"

Chữ ký nhân viên thường được dùng trong tính năng “Phiếu Yêu Cầu Công Chứng”. Do đó trong bản cập nhật tháng 04/2021, hệ thống đã thêm các thông tin giúp Thư ký (hoặc nhân viên) tùy chỉnh mẫu chữ ký cá nhân của mình.

08. Thêm tính năng Clear thông báo

Trong quá trình làm việc, Công Chứng Viên sẽ gặp trường hợp dữ liệu từ bên Thư ký nghiệp vụ đẩy về quá nhiều. Dẫn đến hệ thống thông báo cứ nhảy ra làm phiền. Do đó trong bản cập nhật này sẽ có thêm 1 nút xóa các thông báo cũ đi. Giúp Công Chứng Viên tập trung vào hồ sơ hơn.

09. Thêm tính năng Tin nội bộ Văn Phòng

Tin nội bộ Văn Phòng là tính năng thông báo cho toàn thể nhân viên trong Văn Phòng những chính sách, thông tin, thông báo, v,v…. mới được cập nhật, bổ sung. Giúp mọi người nắm được thông tin quan trọng mà không bỏ lỡ.

10. Fix mội số thao tác cho gọn lại

Điều chỉnh lại tính năng một số chỗ:

  • Font chữ bị lệch trong Phiếu yêu cầu công chứng.
  • Xóa khoản khách trước và sau ở các trường thông tin khách hàng.
  • Fix lại trường tìm kiếm loại văn bản có dấu.
  • Hiển thị tất cả các loại hồ sơ để thư ký tìm kiếm dễ dàng hơn.
  • Bỏ mật khẩu tự động điền. Giúp việc cập nhật thông tin khách hàng dễ dàng hơn.
  • Bỏ thông tin ở chân trang.

Leave a Comment

On this page