Hướng dẫn / phân quyền tính năng

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin nhân viên

Các tài khoản khác muốn có quyền chỉnh sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Phân quyền tính năng được ví như xương sống của phần mềm. Muốn nhân viên có thể sử dụng tính năng nào thì sẽ phân quyền mở tính năng đó cho nhân viên. Phân quyền tính năng gồm 2 phần chính: Phân quyền theo phòng ban và Phân quyền theo từng nhân viên

  • Phân Quyền theo phòng ban: Mặc định sẽ có 7 phòng ban cơ bản. Mỗi phòng ban sẽ có những tính năng riêng biệt. Mỗi khi nhân viên được tạo mới đều phải thuộc một hoặc nhiều phòng ban. Sẽ có những trường hợp một nhân viên đảm nhận 2 hoặc 3 phòng ban. Do đó khi chọn phòng ban, hệ thống vẫn có thể cho phép 1 nhân viên thuộc 1 hoặc nhiều phòng ban.
  • Phân quyền theo từng nhân viên: Trong trường hợp một nhân viên được phân bổ thêm những tính năng khác nhưng không thuộc phòng ban đang hoạt động. Ví dụ: nhân viên A vừa là Thư ký nghiệp vụ nhưng lại có thêm quyền xem báo cáo doanh số văn phòng. Trong trường hợp này, nhân viên A nằm trong phòng ban Nghiệp vụ nhưng lại có thêm chức năng báo cáo doanh số của bộ phận Kế toán.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

i-NOTARY

Giải pháp hỗ trợ toàn diện cho Văn Phòng Công Chứng