Hướng dẫn / mẫu dấu, mẫu chữ ký

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin tính năng.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Tính năng quản lý Mẫu dấu, mẫu chữ ký dùng để Thư Ký Nghiệp Vụ, Công Chứng Viên lưu giữ thông tin đối tác như chữ ký, con dấu. Sau này sẽ đem ra so sánh với các văn bản cần đối chiếu. Tránh sai sót trong việc công chứng các hợp đồng.

Cách tính năng gồm có

  • Hiển thị danh sách mẫu dấu, mẫu chữ ký.
  • Thêm / xóa / sửa mẫu dấu, mẫu chữ ký.
  • Tìm kiếm nhanh nội dung theo tên, từ khóa, ngày tháng,v.v…
  • Xuất báo cáo dữ liệu theo ngày tháng đã chọn.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

Tổng đài hỗ trợ 24/24

094.584.3205