Hướng dẫn / Công văn đi đến

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa tính năng.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Tính năng quản lý Công Văn Đi Đến dùng để Thư Ký Nghiệp Vụ, Công Chứng Viên lưu giữ thông tin công văn từ các ban ngành, sở tư pháp. Giúp cho việc quản lý, cập nhật thông tin các công văn trở nên đơn giản, dễ sử dụng và đồng bộ. Tránh sai sót trong việc công chứng các hợp đồng.

Cách tính năng gồm có

  • Hiển thị danh sách công văn.
  • Thêm / xóa / sửa công văn.
  • Tìm kiếm nhanh nội dung theo tên, từ khóa, ngày tháng,v.v…
  • Xuất báo cáo dữ liệu theo ngày tháng đã chọn.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

Tổng đài hỗ trợ 24/24

094.584.3205