Phần mềm i-Notary

Phần mềm Quản lý Văn Phòng Công Chứng i-Notary Ver 3 (phát triển từ năm 2019) được tích hợp đầy đủ tính năng của các phòng ban trong Phòng Công Chứng. Với mong muốn đưa ra giải pháp toàn diện, giúp các văn phòng giải quyết các bài toán khó khăn trong việc phát triển văn phòng.