Tăng tốc độ làm việc
Kiểm soát dữ liệu hồ sơ
Tùy chỉnh theo nhu cầu Văn Phòng

Bảo mật thông tin

điện toán đám mây

nâng cấp liên tục

i–NOTARY quản lý tất cả chức năng của Phòng Công Chứng

“Chúng tôi giúp quá trình làm việc của Văn Phòng hiệu quả hơn.”

“Hơn 50 tính năng và vẫn tiếp tục cập nhật ...”