Hướng dẫn / Báo Cáo Tùy Chọn

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin tính năng.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Tính năng Xuất Báo Cáo thường được bộ phận Kế Toán sử dụng. Mục đích là xuất dữ liệu ra file excel. Sau đó có thể sử dụng file excel đó để sử dụng trong những việc khác.

Thao tác đơn giản, truy vấn dữ liệu và xuất ra file Excel chỉ từ 1~2 giây. Đảm bảo dữ liệu thống kê xuất ra nhanh và chính xác.

Cách tính năng gồm có

  • Thống kê doanh số.
  • Thống kê hồ sơ.
  • Thống kê chỉ tiêu nhân viên.
  • Thống kê đối tác.
  • Thống kê người giới thiệu.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

i-NOTARY

Giải pháp hỗ trợ toàn diện cho Văn Phòng Công Chứng