Hướng dẫn / trích lục thông tin hồ sơ

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin tính năng.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Tính năng Trích lục thông tin hồ sơ dùng để nhân viên kiểm soát các hồ sơ từ trước đến nay trong hệ thống. Dễ dàng tìm thấy hồ sơ cần tìm trong thời gian nhanh nhất.

Cách tính năng gồm có

  • Hiển thị danh sách các hồ sơ theo ngày được chọn
  • Tìm theo số hồ sơ (số công chứng) hoặc theo họ tên khách hàng.
  • Xem tiến độ hoàn thiện hồ sơ
  • Xem file log của từng bộ hồ sơ

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

Tổng đài hỗ trợ 24/24

094.584.3205