Hướng dẫn Tính phí hồ sơ

Bước 1
Cấu hình loại hồ sơ
Loại hồ sơ & Danh mục loại hồ sơ dùng để phân loại từng dạng mẫu biểu. Có tác dụng trong việc gom các mẫu biểu vào loại hồ sơ đi chung. giúp việc quản lý hồ sơ trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Cấu hình loại hồ sơ bao gồm luôn cả việc cấu hình công thức tính phí. Giúp kế toán tính phí theo từng loại hồ sơ riêng biệt.
Bước 1
Bước 2
Giao diện công thức tính phí
Theo quy định của nhà nước, mỗi loại hồ sơ sẽ có những cách tính phí khác nhau. Thông thường sẽ có 2 loại tính phí:

* Phí cố định: Áp dụng cho những loại hồ sơ đơn giản như sau ý, chứng thực, dịch thuật, ủy quyền,vv...

* Phí theo những khoản giá trị khác nhau: Áp dụng cho những loại hồ sơ liên quan đến nhà đất, mua bán xe, v.v....
Bước 2
Bước 3
Phí cố định
Bước 3
Bước 4
Phí theo các khoản giá trị khác nhau
Bước 4