Hướng dẫn / thiết bị máy móc

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin tính năng Thiết bị máy móc.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Tính năng quản lý Thiết bị máy móc là tính năng dùng để quản lý vât tư trong văn phòng như máy tính, máy in, các trang bị khác trong văn phòng. Giúp cho Ban Quản Trị và nhân viên kiểm soát được thời hạn sử dụng máy móc, chi phí và số lượng đầu tư.

Cách tính năng gồm có

  • Hiển thị danh sách thiết bị trong Văn Phòng.
  • Thêm / xóa / sửa thiết bị.
  • Tìm kiếm nhanh thiết bị theo tên, từ khóa, ngày tháng,v.v…
  • Xuất báo cáo dữ liệu theo ngày tháng đã chọn.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

Tổng đài hỗ trợ 24/24

094.584.3205