Hướng dẫn / Tạo nhanh khách hàng

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin nhân viên

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Tài khoản Lễ Tân dùng cho bộ phận đầu tiên tiếp xúc với khách hàng. Với mục đích ghi nhận thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, số điện thoại, giới tính. Mục đích chính là giảm tải thao tác cho bộ phận Nghiệp Vụ (Thư ký nghiệp vụ – Công Chứng Viên) trong việc nhập liệu thông tin khách hàng vào hồ sơ công chứng.

Ngoài ra, bộ phận Lễ Tân còn có thể nhập thông tin người giới thiệu. Với mục đích gán khách hàng vào người giới thiệu. Sau này sẽ có thể tính tỷ lệ doanh số hoa hồng cho người giới thiệu nếu khách hàng của họ đến Văn phòng làm hồ sơ.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

i-NOTARY

Giải pháp hỗ trợ toàn diện cho Văn Phòng Công Chứng