Hướng dẫn / Soạn Thảo Hồ Sơ Online

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin tính năng.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Tính năng Soạn Thảo Hồ Sơ Online được xây dựng với mục d9i1ch1 phục vụ thư ký nghiệp vụ trong vấn đề soạn thảo văn bản Công Chứng. Hỗ trợ việc soạn thảo nhanh chóng, chính xác và kế thừa dữ liệu.

Với việc soạn thảo thông thường, Thư ký nghiệp vụ sẽ tốn từ 4~10 phút trong việc soạn thảo hồ sơ. Nhưng khi sử dụng tính năng Soạn Thảo Hồ Sơ Oline, Thư ký sẽ có thể rút ngắn còn 1~2 phút. Giúp đẩy nhanh tiến độ làm việc.

Thao tác đơn giản, tự động đến 90%. Giúp giảm sai sót trong việc soạn thảo hồ sơ. Đây là một tính năng quan trọng nhất trong phần mềm Quản lý Văn Phòng Công Chứng.

Cách tính năng gồm có

  • Tự động điền thông tin dữ liệu khách hàng vào hồ sơ văn bản.
  • Tự động upload hồ sơ lên Google Drive.
  • Tự đặt tên file, phân chia vị trí lưu hồ sơ.
  • Tính năng tải file về máy.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

i-NOTARY

Giải pháp hỗ trợ toàn diện cho Văn Phòng Công Chứng