Quy trình Soạn thảo hồ sơ công chứng

Bước 1
Cấu hình loại hồ sơ
Loại hồ sơ & Danh mục loại hồ sơ dùng để phân loại từng dạng mẫu biểu. Có tác dụng trong việc gom các mẫu biểu vào loại hồ sơ đi chung. giúp việc quản lý hồ sơ trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Cấu hình loại hồ sơ bao gồm luôn cả việc cấu hình công thức tính phí. Giúp kế toán tính phí theo từng loại hồ sơ riêng biệt.
Bước 1
Bước 2
Quản lý Mẫu Biểu
Mỗi loại hồ sơ sẽ có những mẫu biểu đi kèm. Đây là những giao diện file word được soạn sẵn và đã chèn những đoạn code theo mẫu chung. Giúp việc tự động điền dữ liệu từ phần mềm vào Mẫu biểu. Giảm thời gian nhập liệu & chỉnh sửa hồ sơ.
Bước 2
Bước 3
Cài đặt map dữ liệu
Đây là tính năng chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm sang mẫu biểu. Giúp việc kế thừa dữ liệu trở nên linh động hơn. Hãy tưởng tượng Nhân viên chỉ cần nhập thông tin khách hàng lần đầu tiên. Sau đó dữ liệu khách hàng sẽ tự động điền vào các mẫu biểu tương ứng. Giúp giảm thời gian soạn thảo & giảm rủi ro nhập sai thông tin khách hàng.
Bước 3
Bước 4
Chèn mẫu biểu vào hồ sơ công chứng
Sau 3 bước đầu tiên là cấu hình hệ thống. Đến đây, nhân viên đã bắt đầu có thể sử dụng tính năng Soạn Thảo Văn Bản Online bằng cách chèn các mẫu biểu cần thiết vào khung soạn thảo hồ sơ. Việc kế thừa & điền dữ liệu vào file word sẽ diễn ra tự động.
Bước 4
Bước 5
Chỉnh sửa văn bản online
Phần mềm chỉ có thể hỗ trợ người dùng 90% thao tác công việc. 10% còn lại phải do nhân viên chỉnh sửa những thông tin/dữ liệu đặc thù theo mỗi trường hợp, mỗi bộ hồ sơ công chứng. Giúp việc soạn thảo văn bản chính xác nhất để in ra và đưa cho Công Chứng Viên ký.
Bước 5