Hướng dẫn / Hồ sơ mượn trả

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin tính năng.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Tính năng hồ sơ mượn trả được sử dụng trong trường hợp nhân viên Văn Phòng muốn mượn các hồ sơ đã lưu trong kho (hoặc các hồ sơ đã chuyển cho Văn Thư Lưu Trữ). Lúc đó Văn Thư Lưu trữ sẽ có giao diện ghi nhận thời gian mượn / thời gian trả của bộ hồ sơ đó. Tránh tình trạng quên trả hồ sơ.

Cách tính năng gồm có

  • Ghi nhận hồ sơ Mượn/Trả
  • Thêm / xóa / sửa dữ liệu mượn/trả.
  • Tìm kiếm nhanh nội dung theo tên, từ khóa, ngày tháng,v.v…
  • Xuất báo cáo dữ liệu theo ngày tháng đã chọn.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

Tổng đài hỗ trợ 24/24

094.584.3205