Hướng dẫn / Hệ thống mẫu biểu

Hệ thống mẫu biểu

Tính năng Hệ thống mẫu biểu giúp Thư Ký Nghiệp Vụ hoặc Công Chứng Viên soạn nhanh hồ sơ từ hệ thống. Chương trình i-Notary sẽ tự động điền thông tin khách hàng và dữ liệu hồ sơ. Sau đó sẽ tự động upload file lên Google Drive để lưu trữ. Nhân viên có thể chỉnh sửa online trực tiếp hoặc tải về sửa offline.

Cách tính năng gồm có

  1. Danh mục hồ sơ, mẫu biểu.
  2. Tự động điều chỉnh theo dữ liệu phần mềm.
  3. Chèn mẫu biểu vào hồ sơ.

1. Danh mục hồ sơ, mẫu biểu

2. Quản lý mẫu biểu

Chú ý: File word phải là dạng .docx. File word .doc sẽ bị lỗi

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

i-NOTARY

Giải pháp hỗ trợ toàn diện cho Văn Phòng Công Chứng