Hướng dẫn / Bản giá nhà – đất – xe

1. Phân quyền

Đây là tính năng nội bộ, phải có quyền mới có thể truy cập.

Mặc định tài khoản “Administrator có quyền chỉnh sửa thông tin tính năng.

Các tài khoản khác muốn có quyền xem / xóa / sửa phải được “Administrator gán quyền.

2. Giới thiệu

Theo quy định của nhà nước, Văn phòng công chứng phải căn cứ vào quy định tính lệ phí đối với hợp đồng công chứng nhà / đất và xe. Với việc sử dụng tính năng Bảng giá nhà / đất / xe, nhân viên tính phí sẽ có thể sàn lọc dữ liệu nhanh chóng và tính phí chính xác  nhất theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, hệ thống còn đưa ra nhiều tùy chọn để nhân viên có thể lựa chọn. Hoặc là tính theo giá trên hợp đồng, hoặc là tính theo giá nhà nước quy định. Việc đưa ra nhiều lựa chọn giúp Văn phòng công chứng có thể áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau.

3. Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký
Dùng thử phần mềm

Hỗ trợ chỉnh sửa / Nâng cấp trong suốt quá trình sử dụng

i-NOTARY

Giải pháp hỗ trợ toàn diện cho Văn Phòng Công Chứng